Uluslararası Kadın, Söylem, Eylem Sempozyumu ve Bildiri Özeti Gönderimi

Uluslararası bir etkinlik olan Kadın, Söylem, Eylem sempozyumunun amacı, kadınların söylem ve eylemleri aracılığıyla hem küresel hem de toplumsal değişime nasıl katkı sağladığını ele almaktır. Bu nedenle, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden gelen katılımcıların katkı sağlaması önemlidir.

Kültürlerarası etkileşim adına yapılan bu katkılar sempozyumun zenginliğini artıracak, küresel barışın sağlanmasında daha geniş bir bakış açısına sahip olmamızda önemli bir rol oynayacaktır. Diğer yandan, sempozyum, her türlü söylemi inceleyen kadınlara açık bir platform sunmayı amaçlayan disiplinlerarası bir sempozyumdur. Bu özelliği ile farklı alanlardan gelen katılımcıları bir araya getirecek ve kapsamlı bir tartışma fırsatı sunacaktır.

Sempozyumun başlığında yer alan “söylem”, çeşitli sosyal bağlamlarda ve farklı alanlarda (siyaset, medya, hukuk, edebiyat, din, sinema vb.) ortaya konan bir dil dizgesi olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede, sempozyumun amacı, bir yandan “kadın” ve “söylem” kavramları üzerinde çalışan çeşitli disiplinlerden (toplumbilim, ruhbilim, siyaset ve hukuk bilimleri, dil bilimleri, dil öğretimi vb.) ve coğrafyalardan gelen araştırmacıları bir araya getirmek, diğer yandan iktidar söylemine karşı mücadele eden kadınların gücünü öne çıkaran söylemleri çözümlemektir. Bu bağlamda sempozyumun (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Kadın, söylem ve sinema
Kadın, söylem ve edebiyat
Kadın, söylem ve siyaset
Kadın, söylem ve medya
Kamusal alanda ve özel alanda kadın

 

Sempozyuma katılım ve önemli tarihler

– Bildiri özetlerinin gönderileceği adres: femmes.colloque@gmail.com
– Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi: 5 Mart 2024
– Kabul edilen özetlerin katılımcılara bildirilmesi: 20 Nisan 2024
– Sempozyum programının yayımlanması: 27 Mayıs 2024
– Bildiri özetleri (500 kelimeyi geçmeyen) Times 12 punto, tek satır aralıklı ve Word formatında olacak, katılımcının adı soyadı ve kurumu özette yer almayacak ayrı gönderilecektir.
– Bildirilerin değerlendirmesi bilim kurulunun iki üyesi tarafından yapılacaktır.
– Bildirilerin sunumu için 20 dakika, soru-cevap için 10 dakika verilecektir.
– Sempozyum sadece yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

 

Uluslararası Kadın, Söylem, Eylem Sempozyumu; Dokuz Eylül Üniversitesi, Limoges Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi katkılarıyla 10-11-12 Haziran 2024’te Institut Français İzmir’de…

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

oiktoz; bolca kültür çokça sanat mottosuyla yola çıkan bir kültür sanat girişimidir. Bir websitesi, bir sanat kulübü, bir dergisi, bir bülteni ve içerisinde şimdiden birçok oiktozlu barındıran yaşayan ve gelişen bir topluluktur. Kültür ve sanatla ilgilenmekten mutluluk duyan ve bu mutluluğun devam etmesi için de bu alanda üreten insanların hikayelerini anlatan bir oluşumdur.